KLIKNIJ PO WIĘCEJ hm. Bronisław Kwiatoń
Kandydat na Przewodniczącego ZHP
Czas na drużynę ... KLIKNIJ PO WIĘCEJ

hm. Bronisław Kwiatoń
Kandydat na Przewodniczącego ZHP
Jestem instruktorem Hufca Ziemi Wodzisławskiej w Chorągwi Śląskiej. Swoją harcerską przygodę rozpocząłem w gromadzie zuchowej a następnie przeszedłem przez wszystkie funkcje w harcerskiej drużynie. Drużynę prowadzę od 2007 roku. Udało mi się ją nie tylko odbudować i wznieść na wyżyny, ale także zbudować wokół niej ogromny ruch wsparcia przyjaciół. W trakcie swojej harcerskiej służby pełniłem funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz byłem członkiem sądu harcerskiego hufca. W latach 2014-2016 byłem członkiem rady chorągwi a od stycznia 2017 pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Chorągwi Śląskiej.

Harcerstwo było moją wielką życiową pasją i nadal tak jest. Najwięcej frajdy daje mi każdy wyjazd na obóz, każdy biwak, spływ kajakowy i każda górska wędrówka. Na obozy każdego roku wyjeżdżamy w inny region Polski.

Zawodowo od 27 lat jestem związany z Domem Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach, w którym zamieszkuje 218 osób niepełnosprawnych fizycznie i w podeszłym wieku. Jestem blisko osób schorowanych, nieporadnych życiowo, wymagających całodobowej opieki oraz największej troski i życzliwości.

Dom, w którym pracuję jest jednostką samorządu terytorialnego. Przez wiele lat pracowałem jako pracownik socjalny a obecnie od kilkunastu lat sprawuję stanowisko kierownika Działu Opiekuńczo-Socjalno-Terapeutycznego i kieruję ponad 80 osobową załogą. Jestem odpowiedzialny za wszystkie najważniejsze strategiczne obszary tej placówki tj. zabezpieczenie ciągłości całodobowej opieki, kontrola zarządcza, zamówienia publiczne, zarządzanie ryzykiem, prowadzenie szkoleń oraz opieka nad studentami i praktykantami.

Zdecydowałem się kandydować na funkcję Przewodniczącego ZHP, bo uważam, że to CZAS NA DRUŻYNY. Jestem gotów zbudować silną Drużynę, jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego i dobrze wypełnić podstawowe i najważniejsze zadanie Przewodniczącego ZHP – stać na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.

Zachęcam do poparcia mojej kandydatury.
- znam i rozumiem potrzeby drużynowych,
- wiem, jakie są najpilniejsze zadania spoczywające na naczelnych władzach ZHP,
- jestem gotowy do współpracy ze wszystkimi.

  93000

  członków i członkiń ZHP

  340

  hufców

  17

  chorągwi

  1

  Związek Harcerstwa Polskiego

  Drogowskazy, za którymi chcę podążać
  Czas na drużynę

  Skupienie uwagi Przewodniczącego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz harcerskich komend na potrzebach i pracy gromad zuchowych oraz drużyn.

  Dobry wizerunek

  Kreowanie pozytywnego wizerunku ZHP wśród rodziców zuchów i harcerzy oraz partnerów Związku.

  STRATEGICZNE CELE ROZWOJOWE ZHP

  Analiza skuteczności wdrożeń przyjmowanych przez ZHP strategii rozwoju. Wsparcie uchwałodawcze dla kluczowych obszarów strategicznych.

  Sprawczość Rady Naczelnej

  Skuteczna organizacja pracy Rady Naczelnej, która będzie odznaczać się efektywnością i sprawczością.

  Na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP

  Odzyskanie chęci dialogu i współdziałania. Budowanie jedności wokół wspólnoty wartości, celu i zespołu. W zgodzie z ideałami i tradycją ZHP.

  Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

  POROZMAWIAJMY

  Zapraszam Cię do kontaktu.
  Chętnie odpowiem na Twoje pytania, wymienię się doświadczeniem,
  wysłucham opinii.
  hm. Bronisław Kwiatoń
  bronislaw.kwiaton@zhp.net.pl